Flexibiliteit behouden bij nieuwe wetgeving

Uitzenden en detacheren garandeert ondernemer nog wel flexibiliteit!

De nieuwe regels Flexwet en Ontslagrecht uitgelegd, zijn er nog escapes?

Er is de afgelopen maanden al veel geschreven over de Wet Werk en Zekerheid. Over de eerste wijzigingen, waaronder proeftijd en aanzegplicht.

“Ach”, zullen veel werkgevers denken: “onze HR-adviseur heeft de contracten aangepast”, “de eerste arbeidsovereenkomst sluiten we voor 7 maanden af, dan kunnen we nog steeds een proeftijd opnemen.” Klopt. En ook de aanzegtermijn is wel in te passen in alle procedures. Dat zijn ook niet de meest ingrijpende wijzigingen in de nieuwe wet. Waar veel ondernemers en werkgevers zich druk over maken, en terecht, is de nieuwe ketenregeling. Vanaf 1 juli 2015 volgt na een periode van 2 jaar een contract voor onbepaalde tijd. Bovendien ontstaat pas een nieuwe keten wanneer er een onderbreking van ten minste 6 maanden is geweest. Deze periode is nu 3 maanden; een periode die nog wel te overzien is wanneer de bedrijfsvoering contracten voor onbepaalde  tijd niet toestaat.  Een periode van 6 maanden overbrug je echter niet zomaar. Richting een medewerker is dat trouwens ook niet meer te verkopen.

Ik voel u denken. “ Niet meer te verkopen richting die medewerker? Aan mij wel dan? Misschien niet, maar de wetgever heeft inmiddels bepaald en dus zult u wel moeten.

Wilt u toch die flexibiliteit behouden?  Ga dan eens goed nadenken om uw personeel vanaf de eerste dag onder te brengen bij een payroll- of  uitzendorganisatie. Er zijn namelijk een aantal wijzigingen aangebracht in de uitzend cao (ABU cao) waardoor zij wel een veel langere flexibiliteit kunnen bieden. De ABU Cao kent 3 fases: fase A, waarin een uitzendkracht de eerste 78 gewerkte weken zit. Tijdens fase A werken flexwerkers onder het zogenaamde uitzendbeding en kan de overeenkomst op vrije korte termijn aangezegd worden. Daarna volgt fase B. Nu is deze periode maximaal 2 jaar en mag je 6 contracten voor bepaalde tijd aanbieden, vanaf 1 juli 2015 wordt deze periode 4 jaar! Na fase B, komt fase C, waarin je alleen nog contracten voor onbepaalde tijd mag aanbieden.

Voor personeel dat u inhuurt via een payroll- of uitzendonderneming, geldt dus dat er pas na 5,5 jaar een contract voor onbepaalde tijd geboden moet worden tegenover 2 jaar wanneer u ervoor kiest personeel in eigen dienst te nemen.

Niet alleen voor bedrijven die nog steeds niet uit de gevarenzone zijn, is dit een groot voordeel. Ook voor tal van andere organisaties biedt dit de flexibiliteit die ze hard nodig zijn voor de toekomst.

Er zijn daarnaast nog tal van andere voordelen te benoemen wanneer u besluit (een deel van) uw personeel onder te brengen bij een intermediair, zoals BC Group. Maar daarover vertel ik graag een volgende  keer meer.

Wilt u hier niet op wachten, neem gerust contact op en ik vertel u graag meer over de andere voordelen!

Chantal Lübbers