Payroll en meer...

Uit ervaring weten we dat veel werkgevers dagelijks zorgen hebben. Eén van die zorgen is het hebben van al die administratieve verplichtingen met bijbehorende financiële en arbeidsrechtelijke risico’s wanneer er personeel in dienst heeft.
 
Door het uitbesteden van personeel, door ze te plaatsen op de payroll bij Centrum Arbeid en Mobiliteit, kunnen werkgevers van deze zorgen worden verlost.
 
Payrollen is een gespecialiseerde vorm van (P&O-)-salarisdienstverlening, waarbij de payroll-onderneming alle administratieve verplichtingen en financiële- en arbeidsrechterlijke risico’s die gepaard gaan met het werkgeverschap overneemt van de inlener. Zodat hij zich helemaal kan bezighouden met de kernactiviteit van zijn onderneming.
 
Voordelen voor werkgevers

 • geen (loon)administratieve verplichtingen
 • geen werkgeversrisico’s meer
 • inzicht in de loonkosten
 • geen risico ziekteverzuim of kosten arbodienst
 • gratis deskundig advies op gebied van lonen, wet- en regelgeving, arbeidsrechten, etc.
 • geen aparte facturen meer naar o.a. accountant, verzekeraar, pensioenfonds, belastingdienst, etc.
 • de werkgever blijft zelf ‘de baas’ en zeggenschap houden over zijn medewerkers
 • geen dure ontslagprocedures meer
 • geen doorbetaling bij ziekte. De werkgever betaalt slechts de gewerkte uren
 • tarieven die minimaal gelijk zijn aan de huidige loonkosten

Voordelen voor werknemers

 • deskundige helpdesk voor uitleg en voorlichting op HRM-vlak
 • ruimer pakket aan arbeidsvoorwaarden
 • groot aantal personeelsvoorzieningen
 • meer (rechts)zekerheid
 • werkgelegenheidsgarantie
 • uitstekende CAO

 
Kosten
Payrollen pakt in veel gevallen voordeliger uit dan wanneer de werkgever de werknemers zelf in dienst zou hebben/nemen. Hij heeft dan geen kosten meer voor loonadministratie, het verstrekken van loonstroken, ziek- en herstelmeldingen, aanmaken van arbeidsovereenkomsten en het onderhouden van de kennis op het gebied van wet- en regelgeving. Dus ook veel tijdsbesparing. Zaken als arbodienst, salarisadministratie, ontslag- en aanstellingszaken, alsmede personeelszaken en personele adviezen zijn bij ons gratis. De inlener betaalt alleen maar voor de werkelijk gewerkte uren van zijn personeel. Wij betalen alles, ook wanneer mensen ziek worden.