Welkom bij Centrum Arbeid en Mobiliteit

Centrum Arbeid en Mobiliteit heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een brede allround HRM dienstverlener. Wat wij altijd voor ogen hebben, is om u als ondernemer te ontzorgen en u te helpen bij alle vraagstukken rondom de inzet van gezond personeel.
 
Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers nogal wat zorgen hebben. Deze zorgen hebben voor een belangrijk deel te maken met het grote aantal administratieve verplichtingen en met de financiële en arbeidsrechtelijke risico’s die er zijn als er personeel in dienst is. Daarnaast is het HRM vak de laatste jaren steeds complexer geworden.
 
Centrum Arbeid en Mobiliteit biedt diensten op maat aan, want ieder mens en ieder bedrijf is anders en heeft andere behoeften. Zo willen wij aansluiten bij de vraag van de werkgever, maar zeker ook bij die van de werknemer en rekening houden met de situatie van het moment. Enerzijds helpen wij de werkgever te ontzorgen door - via payrolling of uitzenden - alle werkgeversverplichtingen over te nemen en anderzijds zorg en aandacht te besteden aan de werknemers die dreigen ziek te worden, vastgelopen zijn of die op zoek willen gaan naar ander werk.
 
Centrum Arbeid en Mobiliteit is een gecertificeerde organisatie. Klik hier voor een kopie van het actuele certificaat.